เนื้อหาข้อสอบ
เรื่อง ทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

คลิกเพื่อเปิด

1587117626252.jpg

คลิกที่ภาพเพื่อสอบ

messageImage_1587115868236.jpg
  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com