การขับเคลื่อนพันธกิจด้านศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์

เยาวชนครอบครัวพอเพียงเผยความรู้สึกที่ได้วาดภาพพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยดู 50 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com