top of page

การขับเคลื่อนพันธกิจด้านศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์

เยาวชนครอบครัวพอเพียงเผยความรู้สึกที่ได้วาดภาพพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยดู 114 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page