การขับเคลื่อนพันธกิจด้านศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์

เยาวชนครอบครัวพอเพียงเผยความรู้สึกที่ได้วาดภาพพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยดู 51 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด