top of page

กิจกรรมศึกษาดูงาน "โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา"


เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โดยมีศูนย์ครอบครัวพอเพียงที่เข้าร่วม จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

2. โรงเรียนวัดพุทธบา

3. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

4. โรงเรียนนาหลวง

5. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

6.โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

7. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

8. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

9. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

10. โรงเรียนเทพศิรินทร์


ผลจากการเข้าศึกษาดูงานในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา น้องๆ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงได้โพสต์ความรู้สึก ความประทับใจที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ลงบนเพจศูนย์ครอบครัวพอเพียงของโรงเรียนตนเอง

กิจกรรมดีๆ แบบนี้ ทางมูลนิธิครอบครัวพอเพียงจะจัดขึ้นบ่อยๆ เพื่อให้น้องๆ โรงเรียนอื่นๆ ได้มีโอกาศเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเข้าใจว่าในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาได้ทำกิจกรรมใดบ้าง

ดู 52 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page