กิจกรรม D day วันนี้ขอทำดี จิตอาสาต้านภัยไวรัส COVID-19 #2โครงการก้าวตาม ๙ เพื่อชัยชนะแห่งการพัฒนา กิจกรรม D day วันนี้ขอทำดี จิตอาสาต้านภัยไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ณ บริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีแกนนำจากศูนย์ครอบครัวพอเพียงเข้าร่วม ได้แก่

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนวัดราชาธิวาส ศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ครอบครัวพอเพียง

ดู 118 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com