มูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดพิธีบรรพชาสามเณร 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2562

อัพเดตเมื่อ: 25 ก.ย. 2019

นับเป็นปีที่ 3 แล้ว สำหรับพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมูลนิธิครอบครัวพอเพียงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

ในครั้งนี้ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดราชาธิวาส จัดพิธีบรรพชาสามเณร 89 รูป ประจำปี 2562 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเปิดโอกาสให้แกนนำจิตอาสาจากศูนย์ครอบครัวพอเพียงทั่วประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 76 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน/โรงเรียน และในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวม 89 คน 89 โรงเรียน เข้าร่วมบรรชาสามเณร ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4 – 14 ตุลาคม 2562


สำหรับผู้ที่สนใจร่วมสมทบทำบุญถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ สามารถร่วมสมทบบุญได้ที่ บัญชี มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ออมทรัพย์ เลขที่ 021-017-3696 หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง โทร.02-939-5995
ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com