top of page

ค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


การอบรมกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน


โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจาก

๑. ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๒. ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม


ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราชดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page