top of page

ค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


การอบรมกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน


โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจาก

๑. ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๒. ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม


ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราชดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page