พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อัพเดตเมื่อ: 11 ต.ค. 2019


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดย นางอริยสิริ

พิพัฒน์นรา ประธานคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศาสตร์จารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องสุพรรณกัลยา 1 อาคารอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี คณะครูและนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และโรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ร่วมเป็นสักขีพยาน
ดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น