พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อัพเดตเมื่อ: 11 ต.ค. 2019


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดย นางอริยสิริ

พิพัฒน์นรา ประธานคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศาสตร์จารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องสุพรรณกัลยา 1 อาคารอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี คณะครูและนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และโรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ร่วมเป็นสักขีพยาน
ดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com