พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยทักษิณพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดย นายอภีม คู่พิทักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิ (ผู้แทน) มูลนิธิครอบครัวพอเพียง กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้แทน) มหาวิทยาลัยทักษิณ วันพุธ ที่ ๙ ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ ชั้น ๒ อาคาร ๗ โดยมี ๑. นักศึกษาในชมรมครอบครัวพอเพียง ๒. ประธานสโมสรของแต่ละคณะ เช่น คณะศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปกรรมและมนุษยศาสตร์ ๓. ตัวแทนองการนิสิต ๔. ประธานสภานิสิต ร่วมเป็นสักขีพยาน ๕. นักเรียนแกนนำจากศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com