พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิครอบครัวพอเพียง และมหาวิทยาลัยศรีปทุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดย นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา ประธานคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุมดู 52 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com