มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ วัดบางกร่าง อบรม "หลักสูตรการดูแลสุขภาพด้วยอาหารและการแพทย์แผนไทย"


มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ วัดบางกร่าง โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาเเละชุมชน จัดอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพด้วยอาหารและการแพทย์แผนไทย (Traditional Thai medicine) ณ วัดบางกร่าง จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาเเละชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562


โดยมีศูนย์ครอบครัวพอเพียงเข้าร่วม ดังนี้ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดราชาธิวาส , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงอิสลามวิทยาลัยเเห่งประเทศไทย , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม และชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงระดับอุดมศึกษา ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com