top of page

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมออกบูธงาน "จิตอาสาป้องกันเอดส์" เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๐

อัปเดตเมื่อ 19 ก.พ. 2563มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกบูธ จัดนิทรรศการ "จิตอาสาป้องกันเอดส์" เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ครั้งที่ ๑๐ ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓


กิจกรรมภายในบูธ มีทั้งประชาชนและนักเรียนที่ให้ความสนใจในสิ่งที่นำเสนอของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงเป็นอย่างมากสำหรับการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ "จิตอาสาป้องกันเอดส์" มีคุณครูและนักเรียนจากศูนย์ครอบครัวพอเพียงเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้


ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปัญญาวรคุณศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2


ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดราชาธิวาสศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสามารถดูภาพกิจกรรมภายในงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ครอบครัวพอเพียง


ดู 73 ครั้ง0 ความคิดเห็น

header.all-comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page