มูลนิธิครอบครัวพอเพียง เชิญร่วมแบ่งปันในโครงการ "ตามรอยองค์ดำ ทำความดี" รร. บ้านกองลม จ.เชียงใหม่

อัพเดตเมื่อ: 3 ธ.ค. 2019
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง เชิญร่วมแบ่งปัน บริจาคสิ่งของเหลือใช้ เพื่อนำมาช่วยเหลือน้องในระดับอนุบาลและประถมศึกษาโรงเรียนบ้านกองลม จ.เชียงใหม่ สิ่งของที่รับบริจาค อาทิเช่น ถุงเท้า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของเเล่น ฯลฯดู 136 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com