มูลนิธิครอบครัวพอเพียง เชิญร่วมแบ่งปันในโครงการ "ตามรอยองค์ดำ ทำความดี" รร. บ้านกองลม จ.เชียงใหม่

อัพเดตเมื่อ: 3 ธ.ค. 2019
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง เชิญร่วมแบ่งปัน บริจาคสิ่งของเหลือใช้ เพื่อนำมาช่วยเหลือน้องในระดับอนุบาลและประถมศึกษาโรงเรียนบ้านกองลม จ.เชียงใหม่ สิ่งของที่รับบริจาค อาทิเช่น ถุงเท้า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของเเล่น ฯลฯดู 140 ครั้ง0 ความคิดเห็น