หลักสูตรการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ณ วัดบางกร่าง

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ วัดบางกร่าง โครงการครอบคระวพอเพียงสู่สถานศึกษาเเละชุมชน จัดอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้พลังงานเเสงอาทิตย์ (Solar Energy) ณ วัดบางกร่าง จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาเเละชีวิตประจำวันโดยมีศูนย์ครอบครัวพอเพียงเข้าร่วมดังนี้ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดราชาธิวาส , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดพุทธบูชา , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดสุทธิวรารามศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ้ญ , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ และชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงระดับอุดมศึกษา , ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสามารถเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ครอบครัวพอเพียง

  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com