top of page

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

(เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร)

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔


วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


โดยกิจกรรมวันนี้ได้มีแกนนำจาก

๑. ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเป็นทีมวิทยากรกระบวนการในการอบรมดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page