เผยรูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT เปิดรับสมัครสอบ 25 พ.ย. – 09 ธ.ค. 62 สอบจริง 22 – 25 กุมภาพันธ์ 63
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1. เนื้อหาการสอบ : https://bit.ly/2kvUslg

2. รูปแบบและจำนวนข้อสอบ : https://bit.ly/2mjpgGe

3. ตัวอย่างข้อสอบ : https://bit.ly/2kK0GhD

ดู 100 ครั้ง0 ความคิดเห็น