top of page

โรงเรียนไทรน้อย โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนไทรน้อย

( อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี)


กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page