top of page

โครงการยุวชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ม.๓

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง โครงการยุวชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๓ ห้องเรียน วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ https://www.facebook.com/share/u7PXu3Dbj13CjxfQ/ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page