top of page

โครงการยุวชนคุณธรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

โครงการยุวชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.864083692421826&type=3


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page