top of page

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๓ ห้องเรียน รวม ๔๖๐ คน วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page