top of page

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๗

ค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๔ ห้องเรียน ๔๘๙ คน วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗https://www.facebook.com/media/set/?set=a.862131215950407&type=3ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page