top of page

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๗ ห้องเรียน วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Yorumlar


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page