top of page

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๔ ห้องเรียน วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page