top of page

โรงเรียนชุมแพศึกษา โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชุมแพศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๔ ห้องเรียน วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ https://www.facebook.com/share/JTAovSRwpWssPafM/ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page