top of page

โรงเรียนดงสว่างวิทยา

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนดงสว่างวิทยานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๖ ห้องเรียน วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้นักเรียนแกนนำจากศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเดชอุดม เป็นผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการ


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page