top of page

โรงเรียนตะพานหิน โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนตะพานหิน

(ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร)

กลุ่มเป้าหมายตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการมอบรางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ และมอบหนังสือ​อ่านนอกเวลา​ เพื่อส่งเสริมทักษะ​และทัศนคติ​ ทึ่ดี คือ​ วารสาร​ ตาสว่างและหนังสือ​เสกชีวิตได้ดั่ง
ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page