top of page

โรงเรียนท่าลี่วิทยา โครงการปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนท่าลี่วิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๕ ห้องเรียน วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page