top of page

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

(เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร)

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕


ก่อนเริ่มกิจกรรมได้ดำเนินการพิธีมอบรางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

และมีการมอบหนังสือ​อ่านนอกเวลา​ เพื่อส่งเสริมทักษะ​และทัศนคติ​ ทึ่ดี คือ​ วารสาร​ ตาสว่างและหนังสือ​เสกชีวิตได้ดั่งคิด


โดยกิจกรรมวันนี้ได้มีแกนนำจาก

-ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเป็นทีมวิทยากรกระบวนการในการอบรมดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Komentar


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page