top of page

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒​ โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

(เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร)

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔


วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖


โดยกิจกรรมวันนี้ได้มีแกนนำจากแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นทีมวิทยากรกระบวนการในการอบรม

ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีพิธีการมอบรางวัลโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปี ๒๕๖๓


ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page