top of page

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

(ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่)

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


ก่อนเริ่มกิจกรรมมอบหนังสือ​อ่านนอกเวลา​ เพื่อส่งเสริมทักษะ​และทัศนคติ​ ทึ่ดี คือ​ วารสาร​ ตาสว่างและหนังสือ​เสกชีวิตได้ดั่งคิดดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page