top of page

โรงเรียนบ้านนายเหรียญ โครงการประจำปี ๒๕๖๕

อัปเดตเมื่อ 25 พ.ย. 2565

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม Nbtc Young Smart


โรงเรียนบ้านนายเหรียญ

(แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร)

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page