top of page

โรงเรียนบ้านนาโคก โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนบ้านนาโคก

(อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร)

กลุ่มเป้าหมายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕


โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มีแกนนำจาก

๑. ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

ร่วมเป็นทีมวิทยากรกระบวนการในการอบรม


และก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการมอบหนังสือ​อ่านนอกเวลา​ เพื่อส่งเสริมทักษะ​และทัศนคติ​ ทึ่ดี คือ​ วารสาร​ ตาสว่างและหนังสือ​สถาบันกษัตริย์ ความจริงที่ถูกบิดเบือน


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Opmerkingen


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page