top of page

โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)​ โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)​

(เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร)

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓


วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page