top of page

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

(อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี)


กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖


ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page