top of page

โรงเรียนผดุงปัญญา โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนผดุงปัญญา

(ตำบลไม้งาม อำเภอมืองตาก จังหวัดตาก)

กลุ่มเป้าหมายตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการมอบรางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ และมอบหนังสือ​อ่านนอกเวลา​ เพื่อส่งเสริมทักษะ​และทัศนคติ​ ทึ่ดี คือ​ วารสาร​ ตาสว่างและหนังสือ​เสกชีวิตได้ดั่งคิด
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page