top of page

โรงเรียนพรตพิทยพยัต โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนพรตพิทยพยัต ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๕ ห้องเรียน จำนวน ๒๐๐ คน วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page