top of page

โรงเรียนพัทลุง โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนพัทลุง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page