top of page

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๖ ห้องเรียน วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.864752005688328&type=3ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page