top of page

โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์

กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page