top of page

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๘ ห้องเรียน และตัวแทนนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนจะนะวิทยา วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page