top of page

โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

(เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร)

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕


วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Комментарии


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page