top of page

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก

(ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก)

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


ก่อนเริ่มกิจกรรมมอบหนังสือ​อ่านนอกเวลา​ เพื่อส่งเสริมทักษะ​และทัศนคติ​ ทึ่ดี คือ​ วารสาร​ ตาสว่างและหนังสือ​เสกชีวิตได้ดั่งคิด

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page