top of page

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ขอนแก่น โครงการปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ ขอนแก่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๖ ห้องเรียน วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page