top of page

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

( อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี)

กลุ่มเป้าหมายตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔


วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖


ดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page