top of page

โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๖ ห้องเรียน ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีพิธีมอบรางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียงระดับภูมิภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และรางวัลครูดีศรีแผ่นดิน แก่ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page