top of page

โรงเรียนวัดปากบ่อ โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนวัดปากบ่อ

(เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร)

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๕๐ คน


วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


ดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page