top of page

โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง (งามศิริวิทยาคาร) โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง (งามศิริวิทยาคาร)

(เขตบางแค กรุงเทพมหานคร)

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


โดยกิจกรรมวันนี้ได้มีแกนนำจาก

-ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนปัญญาวรคุณ ร่วมเป็นทีมวิทยากรกระบวนการในการอบรมดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page