top of page

โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม

(เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร)

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖


โดยกิจกรรมวันนี้ได้มีแกนนำจากแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง

๑. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

๒. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที

ร่วมเป็นทีมวิทยากรกระบวนการในการอบรมดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Комментарии


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page