top of page

โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก

(เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร)

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


โดยกิจกรรมวันนี้ได้มีแกนนำจาก

๑. ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเป็นทีมวิทยากรกระบวนการในการอบรมดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page