top of page

โรงเรียนศรัทธาสมุทร โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนศรัทธาสมุทร

( เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสงคราม)


กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page