top of page

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๙ ห้องเรียน วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page